plan van aanpak

Na goedkeuring van de in het plan van aanpak omschreven werkwijze wordt de planning opgesteld en worden de gebruikers van het leidingstelsel erover geïnformeerd.

inrichten werkplek

Indien gewenst en technisch verantwoord kunnen de voorbereidende  werkzaamheden vanuit de daksituatie worden uitgevoerd. Waardoor logistieke overlast wordt geminimaliseerd.

reiniging

Rioolrenovatie start met reiniging van de te renoveren leiding. Droog hoeft niet, schoon wel.

voorbereiding liner materiaal

Zodra de voorbereidende werkzaamheden zijn voltooid en de leiding voor renovatie is vrijgegeven, wordt de kous voorbereid en de epoxy hars aangemaakt.

 

specialisten Team

Het prepareren en aanbrengen gebeurd door een team van specialisten. Zij zijn perfect op elkaar ingespeeld, kennen exact hun taak en kunnen blindelings op elkaar vertrouwen. Dat is nodig om de house-liner in de beschikbare tijd succesvol te kunnen aanbrengen. Omdat de House-liner techniek uniek is, worden de specialisten in eigen huis opgeleid. Het gaat zelfs zover dat de opleiding per team gebeurt, omdat de teamleden 100 % op elkaar ingespeeld moeten zijn.

gecontroleerde doordrenking

De speciaal ontwikkelde twee componenten epoxy hars wordt gemengd en over het drager materiaal verdeeld. Door het toepassen van een witte drager en felgroene epoxyhars is een egale doordrenking van de drager met de hars aan het einde van de productieband visueel goed te controleren.

flexibele wanddikte

De gewenste  wanddikte wordt ingesteld en tijdens het proces digitaal bewaakt. Daar waar meer statische stabiliteit nodig is kan de wanddikte plaatselijk worden beïnvloed.

schoon transport 

De beschermende folie zorgt ervoor dat de doordrenkte house-liner schoon wordt getransporteerd en verwerkt.

omkeer techniek

Bij het aanbrengen van de house-liner wordt gebruik gemaakt van de omkeertechniek, waardoor de liner moeiteloos bochten, aansluitingen, scheuren en andere hindernissen overbrugt en afdicht. De op elkaar afgestemde producten zorgen ervoor dat de epoxyhars bij een verticale toepassing (standleidingen) niet uit het drager materiaal wegloopt.

hersteld gaten, scheuren & statische stabiliteit

Omdat de house-liner zelfs in een natte omgeving verlijmt met de bestaande buiswand, is het mogelijk om er een conventioneel glad buismateriaal zoals pvc mee te verlijmen.

na uitharding een naadloos milieuvriendelijk eindproduct

Robotcutter opent zijaansluiting 

 

afwerking

Indien in het plan van aanpak is opgenomen dat kelder- of andere rioolleidingen traditioneel vernieuwd moeten worden. Kunnen de specialisten van Babit dit in eigen beheer voor u verzorgen.

Scroll naar top